สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

ใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

การชำระค่าสมัคร
 • ชำระค่าสมัครสมาชิก 200 บาท เข้าบัญชีบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน ( รับรองสำเนาว่า ".ใช้สำหรับสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น".
 • สำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร 200 บาท ชำระธนาคารไหนก็ได้
 • สำเนาบัตรนายหน้า ( ถ้ามี )
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

ช่องทางการส่งเอกสาร

 • ไลน์ไอดี Line : 0816642378
 • อีเมล์ Mail : chayutctk@gmail.com
 • ถ่ายรูปส่งได้ ไม่ต้องส่งตัวจริง หลักจากได้รับหลักฐานสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว
  ระบบจะออกโค๊ดภายใน 1-2 วันทำการ ระบบจะแจ้งรหัสสมาชิกไปทาง SMS ไปยัง
  หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร