ประวัติความเป็นมาของ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด

บริษัทก่อตั้งโดย คุณศรีกรุง และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 ทะเบียนเลขที่ 287/2534 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้าน ในปี พ.ศ. 2544 และ 4 ล้าน ในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มมากขึ้น

ตลอดระยะเวลา 30 ปีของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัด จึงได้ก้าวสู่อันดับต้นๆ ของโบรคเกอร์ประกันภัย ปัจจุบันมีเบี้ยรวมกว่า 3,000 ล้านบาท มีประกันภัยชั้นนำเข้าร่วมโครงการมากกว่า 35 บริษัท ขยายศูนย์สาขากว่า 40 แห่ง มีตัวแทนนายหน้ากว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ